Fajne / označenia / potraviny / slovensko

18. 3. 2017

Kvalita a pôvod – viete, čo kupujete?

Na pultoch obchodov sa dnes môžeme stretnúť s viacerými označeniami kvality a pôvodu. Tieto označenia na obaloch často prehliadame, alebo považujeme len za súčasť obalového dizajnu. Vedia však prezradiť cenné informácie. V tomto článku si vysvetlíme tie najdôležitejšie.

Na začiatok sa poďme pozrieť na dve označenia, ktoré boli zavedené štátom a sú vydávané slovenským potravinám za účelom podpory kvalitných domácich produktov.

Značka kvality SK

Túto značku môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú vyrábané z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia obsahovať minimálne 75% domácich surovín a všetky časti výrobného procesu sa musia uskutočňovať na Slovensku. Výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi vlastnosťami sa udeľuje Značka kvality SK GOLD.

 

Slovenská potravina – kvalitná a kontrolovaná

Toto označenie nesú len jednozložkové čerstvé potraviny, ktoré boli pestované, chované alebo získané na Slovensku. Ide konkrétne o rôzne druhy mäsa, ryby, vajcia, zemiaky, ovocie, zeleninu a med.

Druhou kategóriou sú označenia vydávané Európskou úniou na podporu ochrany tradičných regionálnych výrobkov proti falšovaniu a tiež propagáciu kvalitných produktov členských krajín. Slovensko má aktuálne registrovaných osemnásť produktov, štyri čakajú na schválenie.

 

Chránené označenie pôvodu

…znamená, že konkrétny produkt má vlastnosti a kvalitu špecifický určenú danou oblasťou a každá časť procesu výroby bola vykonaná v tejto oblasti. Toto označenie je najprísnejšie a u nás bolo pridelené len jednému produktu – Žitavskej paprike.

 

 

Chránené zemepisné označenie

…zahŕňa produkty, ktorých charakter je určený danou oblasťou a aspoň jedna fáza jeho výroby bola v tejto oblasti vykonávaná. U nás do tejto kategórie patria napr. Skalický trdelník, alebo Slovenská parenica.

 

 

Zaručená tradičná špecialita

…je označenie pre potravinárske špeciality s minimálne dvadsaťpäťročnou tradíciou. Ide o produkty, ktoré boli vyrobené za použitia tradičných surovín a tradičným spôsobom prípravy. Takéto špeciality sa ale neviažu na špecifickú lokalitu a môžu byť vyrábané kdekoľvek v EÚ. Zaručenou tradičnou špecialitou je napr. Bratislavský rožok, Liptovská saláma alebo Spišské párky.

 

 

Poslednou kategóriou sú výrobky s označením „bio“ alebo „eko.“ Ide o produkty a potraviny, ktoré pochádzajú z certifikovaného systému ekologického poľnohospodárstva, spracovania a distribúcie. Výrobky tejto kategórie nesmú byť hnojené umelými hnojivami, ošetrované pesticídmi a dobytok sa musí chovať bez použitia antibiotík na otvorenom priestranstve, kŕmený organickým krmivom.

 

Označenie Bio a Eko

Na Slovensku sa označovanie riadi európskou legislatívou. Každý produkt alebo potravina, ktorá je označená ako bio musí mať biocertifikát vydaný inšpekčnou organizáciou. Takýto produkt je označený tzv. „Eurolistom,“ ktorý je povinný pre všetky bioprodukty pochádzajúce z Európskej únie. V blízkosti tohto loga tiež nájdete číselný kód organizácie, ktorá certifikát vydala. Ten sa skladá z dvojmiestneho ISO kódu krajiny, trojmiestneho pojmu preukazujúceho ekologickú výrobu (napr. BIO, EKO alebo ORG) a referenčného čísla inšpekčnej organizácie. V prípade slovenských výrobkov sú to označenia SK-BIO-002SK-BIO-003. V prípade, že tieto označenia chýbajú, pravdepodobne nejde o biopotravinu.

U slovenských potravín sa tiež môžete stretnúť s logom EKO Poľnohospodárstvo, české sú označené ako BIO – Produkty ekologického zemědelství.

 

 

 

———

Sleduj náš facebook a zistíš viac.